Trygghetspaketet Stockholmshem

    I detta projekt utför vi upprustning av källare och vindar. Förutom att avloppsledningar i källatgolv byts renoveras förråd och allmänna utrymmen. Projektet utför för att skapa tryggare och säkrare utrymmen och innebär att dörrar byts ut eller renoveras samt förses med elektronisk låsning, belysning förbättras , väggar och tak målas om. Lägenhetsförrådväggar byts till säkrare varianter. Projektet ligger i Bagarmossen och totalt berörs 11 st hus.