Stockholmshem, Reversen

  Fakta

  Beställare: AB Stockholmshem
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Byggstart: September 2020
  Klart: September  2021
  Ort: Stockholm

   

  In och utvändig total renovering av ett bostadshus i tre våningar byggt 1947.
  I huset finns 30 lägenheter med bostadskomplement i källare och på
  vindar, samt lokaler. Byggnaden har klassificeringen ”grön” enligt Stockholms
  Stadsmuseums byggnadsklassificering d.v.s. ”Fastighet med bebyggelse
  som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
  konstnärlig synpunkt”.