Låshuset 1 fasad- och balkongrenoveringar

  Projektet avser renovering av fasader och balkonger inkl utbyte av balkongskärmar och räcken.

  Fakta

  Beställare: AB Stockholmshem
  Entreprenadsform: Generalentreprenad
  Byggstart: våren 2012
  Klart: Hösten 2012
  Ort: Rågsved