Kv Fruängsgården

     Arbetena utförs på totalentreprenad åt AB Stockhomshem och omfattar relening av badrumsstammar  och stambyte av köksstammar.
    Projektet består av sju punkthus och består av 157 lägenheter och 7 st lokaler. Arbetena sker inom vårt ramkontrakt byggarbeten/ombyggnader.