Kv Fruängsgården

    Platschef Johan Wikström ansvarar för kv Fruängsgården. Arbetena utförs på totalentreprenad åt AB Stockhomshem och omfattar relening av badrumsstammar  och stambyte av köksstammar.
    Projektet består av sju punkthus och består av 157 lägenheter och 7 st lokaler. Arbetena sker inom vårt ramkontrakt byggarbeten/ombyggnader.