Bellmanhuset

    Med adress Urvädersgränd 3 ligger Bellmanhuset. Här bodde Carl Michael Bellman under åren 1770 – 1774, och här skrev han merparten av Fredmans Epistlar. Huset ägs dag av Ordenssällskapet Par Bricole.
    Genom åren har vi utfört diverse renoveringar i huset. Bland annat har yttertaket lagts om.