AB Stockholmshem, Växeln 2, Köpeskillingen 2

  Fakta

  Beställare: AB Stockholmshem
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Byggstart: 2022
  Klart: 2023
  Ort: Stockholm, Hägersten

  Som totalentreprenör startar vi vecka 8 upp ett nytt projekt åt AB Stockholmshem där vi skall göra totalrenovering av 48 lägenheter.

  Fastigheterna består av två (2) flerbostadshus i tre våningar byggt 1947. I husen finns 18 respektive 30 lägenheter med bostadskomplement i källare och på vindar, samt lokaler, tvättstuga och grovsoprum.
  Byggnaderna har klassificeringen ”grön” enligt Stockholms Stadsmuseums byggnadsklassificering d.v.s. ”Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Det finns aktiva skyddsrum i vardera fastigheterna.