Kvalitetssystem BF9K

  Kvalitetssystem BF9K

  SHT BYGG är certifierade av Det Nosrske Veritas enligt Stockholms Byggmästareförenings kvalitetsledningssystem BF9K
   
  BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag byggbranschen.BF9K har samma grundprincip som ISO 9001, 14001 och OHSAA 18001/AFS 2001:1. Skillnaden ligger i anpassningen till byggbranschen. BF9K möjliggör för företagen att svara upp mot kraven i PBL, miljöbalken, arbetsmiljölagen och annan anknuten lagstiftning
   
  Kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystemet (KMA) är anpassat till företaget och gäller för all dess verksamhet och skall tillgodose, kunder, anställdas och myndigheters krav och önskemål.
   
  För att ständigt förbättra systemet genomförs årligen ”ledningens genomgång” (intern uppföljning av verksamheten), ett möte där KMA-systemet och dess innehåll utvärderas och förbättringar föreslås.