Affärsområde stambyte

    Affärsområde stambyte

    Stambyten och våtrumsrenoveringar står för ca 50% av vår verksamhet och projektet utför på total- eller generalentreprenader. Våra kunder är såväl kommunala som privatabostadsbolag och bostadsrättsföreningar, ofta utförs projekten med kvarboende hyresgäster. Storleken på projekten varierar och vi renoverar ca 600 badrum per år, och vi har därför en gedigen kunskap och erfarenhet som vi för med oss in i projekten.
     
    De flesta stambyten sker i dag med kvarboende  vilket ställer stor krav på att tidplaner följs, kontinuerlig information och respekt för de boende. Samtliga antällda i företaget har lång erfarenhet av stambyten och vi sammarbetar med väl inarbetade underentreprenörer.