Affärsområde ombyggnad

  Affärsområde ombyggnad

  SHT BYGG har som företag över 30 års erfarenhet av ombyggnadsprojekt. När hyresgästerna bor kvar, eller har sin verksamhet kvar , under pågående ombyggnad är det av högsta vikt att planeringen fungerar så att tidsschemat följs. Ovasett om du ska göra omfattande ombyggnader , eller mindere åtgärder tar vi oss an uppdraget med samma engagemang, kunskap och omsorg. Den personiga relationen med våra kunder värderar vi högt och vi inser att en nöjd kund gärna kommer tillbaka.
  Ombyggnad bostäder
  Genom åren har vi både totalrenoverat befintliga lägenheter och byggt om lokaler av skilda slag till lägenheter. Uppdragen har utförts både som total- och generalentreprenader.
  Butiksombyggnader
  Vi har exempelvis byggt Pressbyråns butik i Huddinge Sjukhus med akutavdelningen under butiken. Detta innebar att vi fick anpassa vårt arbete efter pågående verksamhet. Desutom ligger entrégången, där 15 000 personer passerar dagligen, precis intill, vilket krävde speciella hänsynstagande.
  Nästa gång du handlar i en Seven-Eleven-butik i stockholm kan du skänka oss en tanke. Vi har nämligen byggt ett fyrtiotal. Likaså har vi till exempel byggt Coffee Shop:arna på Drottninggataan och Vasagatan.
  Ombyggnader i kulturbyggnader
  Ombyggnader i kulturbyggnader kräver att man tar stor hänsyn till fastighetens historia och kräver att man har rätt personal. Vi har bland annat utfört ombyggnader i Kungliga Biblioteket, Naturhistoriska Riksmuset och Bellmanhuset.