Affärsområde byggservice

    Affärsområde byggservice

    SHT BYGG utför mindre bygg- och servicejobb åt fastighetsbolag, försäkringsbolag, privatpersoner, offentliga- och privata näringslivet. För närvarande har vi ramavtal med AB STOCKHOLMSHEM. Vår personal är vana att arbeta där det pågår annan verksamhet och våra servicebilar är utrustade för att snabbt kunna avhjälpa fel. Vår målsättning är att alltid hålla avtalade tider, utföra arbetena med en hög kvalitet samt lämna arbetsplatsen avstädad med en nöjd kund.