Affärsidé

    Affärsidé

    SVENSK HUSTEKNIK AB är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i Stockholmsregionen. Företaget utför om- och tillbyggnader på total- general och konsumententreprenader åt såväl kommersiella beställare som bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

     

    Genom att genomföra våra entreprenader med hög kvalitet, rätt pris, kompetenta och engagerande medarbetare ska vi skapa långvariga och goda relationer med gamla och nya kunder.