Vi har fått in 3 projekt från AB Stockholms hem.

Två projekt är fräsning/utbyte av biobeventiler. Start datum för dessa är oklart pga Covid-19 då här är kvarboende.

Sedan har vi precis i dagarna fått in ett projekt som omfattar att renovera lägenheter och allmänna utrymmen inkl. stambyte samt ytterligare fasadupprustningar. Projektet startar i augusti -20 och skall vara avslutat i september -21.