Projekt Ögonmåttet

    Projekt Ögonmåttet

    Kv Ögonmåttet är en totalentreprenad med AB Stockholms hem som beställare.

    Projektet  startar upp i september-15 och skall vara avslutad november-15.

    Här utförs fastighetsanpassning för höjning av marknivå.

    Vi har fått förtroendet med ytterligare 100 lägenheter som fortsätter under 2016.